Právě se nacházíte: Projekty » Popis vzdělávacích projektů » Ruština

Ruština pro pracovníky cestovního ruchu

Stručný obsah vzdělávacího programu:

Vzhledem k tomu, že kurz je zaměřen na odborné téma cestovního ruchu, předpokládá se cílová skupina účastníků min. na úrovni středně pokročilých (znalost azbuky, základní schopnost domluvit se, základní slovní zásoba), kteří mají zájem zaměřit své další rozšíření znalosti jazyka o odborné termíny a fráze použitelné v každodenní praxi pracovníka cestovního ruchu. Hlavním cílem programu je zdokonalení a prohloubení komunikačních dovedností, které jsou bezpodmínečně nutné při práci s ruskojazyčnou klientelou. Zkušení lektoři se znalostí cestovního ruchu v rámci kurzu využijí práci s AV technikou, skupinovou práci, kterou samozřejmě doplní samostatná domácí příprava účastníků dle odborného zadání. Absolvent se bude samostatně orientovat v základních obratech ruské gramatiky a konverzace v souvislosti s tématikou cestovního ruchu, součástí nabytých znalostí je i ovládaní ruštiny v písemné formě včetně vyplňovaní základních formulářů používaných v běžném provozu pracovníka cestovního ruchu.

Vybraná témata jednotlivých lekcí:

 • 1. Opakováni azbuky, výslovnost a její odlišnosti, vázaní slov v souvisle řeči
 • 2. Seznámeni a navázaní kontaktu
 • 3. Cestováni
 • 4. V hotelu
 • 5. Obchody, nákupy, pošta
 • 6. Městská doprava
 • 7. Exkurze ve městě - orientace ve městě
 • 8. U lékaře, lékárně, zdraví
 • 9. Cestovní ruch, vyřizování formalit
 • 10. Česko - ruské kontakty v podnikatelské praxi

Odborný garant: Mgr. Vladimír Dvořák

Mgr. Vladimír Dvořák v současnosti působí jako odborný asistent na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity. Jeho oborem je výuka a výzkum v oblastech cestovního ruchu, dopravy v cestovním ruchu, projektováni v cestovním ruchu a koordinace projektu. Současně je Mgr. Dvořák členem profesních sdružení Chorvatské turistické sdruženi - ostrov Rab a Společnost vědeckých expertů cestovního ruchu CR. Odborné kompetence Mgr. Dvořáka dokládá také malá ukázka jeho publikační činnosti:

 • Dvořák, V. PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE. In vedecká konf. doktorandov "Ekonomika, financie a manažment podniku I.". Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2007, s. 4. ISBN 978-80-225-2417-9.
 • Hesková, M, Gehinová, B., Dvořák, V. Využiti technických památek a unikátních místních technických atraktivit v tvorbě produktu cestovního ruchu. In Dialog predstavitelov veřejného a súkromého sektora o spolupráci v cestovnom ruchu. Bratislava: Ekonom, 2007, s. 33. ISBN 978-80-225-2330-1.
 • Hesková, M., Gehinová, B., Dvořák, V., Navrátil, J., Sittler, E., Fellegiová, E. Unikátní technické atraktivity jižních Čech. Praha: Profess Consulting s.r.o., 2007. 182 s. ISBN 978-80-7259-053-7.
 • Hesková, M., Gehinová, B., Dvořák, V. Industriální turistika jižních Čech. In Sborník příspěvků z mezinárodního bienále Industriální stopy. Praha: Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze, 2008, s. 184-191. ISBN 978-80-01-04067-6.
 • Dvořák, V. Pícha, K. ROAD USE EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC. 2009.
 • Dvořák, V., Švec, R. Vzdělávání v oblasti cestovního ruchu v Jihočeském kraji. In
 • Hotelnictví, turismus a Vzdělávání dnes a zítra. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s r. o., 2009, s. 1-4. ISBN 978-80-86578-95-8.

Díky své čtrnáctileté praxi v oblasti cestovního ruchu a ještě delší praxi v oblasti Vzdělávání je nejvhodnějším odborným garantem nově připravovaného vzdělávacího programu Ruština pro pracovníky v cestovním ruchu.

| Zabloudil | Projekty |

Copyright © Zabloudil 2012