Právě se nacházíte: Projekty

Projekt

            

Název projektu: Zvyšování odborné kvalifikace pracovníků v cestovním ruchu v Jihočeském kraji

Zkrácený název projektu: Cestovní ruch v JčK

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0023

Doba trvání projektu: 01.11.2011 - 30.04.2013

Název a číslo oblasti podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Stručný obsah projektu:

Jednou z priorit Jihočeského kraje (dále jen JčK) je podpora rozvoje cestovního ruchu. Pro dlouhodobě udržitelný rozvoj JčK jako vyhledávaného turistického regionu je třeba zabránit poklesu návštěvníků. Oblastmi, které je třeba mimo jiné posílit, je zvýšení kvality nabízených služeb. Hlavním cílem tohoto projektu je proto zvýšení odborné kvalifikace pracovníků v cestovním ruchu v JčK. Na základě Programu rozvoje JčK, Dlouhodobého záměru vzdělávání a Strategie rozvoje cestovního ruchu v JčK na roky 2009-2013 jsme identifikovali nejpotřebnější témata vzdělávání: jazyky, ICT, životní prostředí a komunikační dovednosti. V rámci projektu budou vytvořeny čtyři kompletní vzdělávací programy včetně potřebné metodiky a učebních materiálů určené pro pracovníky v cestovním ruchu, kteří jsou v nejužším kontaktu s návštěvníky a přímo tak ovlivňují kvalitu poskytovaných služeb - vedoucí hotelů, recepční, průvodci a pracovníci informačních center.

Udržitelnost projektu:

Cílem udržitelnosti projektu je pokračování v naplňování jeho hlavního cíle, tedy zvyšování konkurenceschopnosti pracovníků cestovního ruchu Jihočeského kraje. Po skončení projektu jsme se proto zavázali udržovat a tedy dále využívat hlavní výstupy projektu, a to výukové programy a vzdělávací materiály.

Cílová skupina - pracovníci cestovního ruchu Jihočeského kraje se aktuálně může účastnit vzdělávacích programů:

  • Ekologicky šetrný hotel pro vedoucí pracovníky hotelů v JčK
  • Ruština pro pracovníky cestovního ruchu
  • Komunikační a prezentační dovednosti pro pracovníky cestovního ruchu
  • Využití ICT pro pracovníky cestovního ruchu (7 samostatných kurzů)

Účastníkům kurzů je mimo prezenční výuku k dispozici také výukový portál.

Aktuální nabídka kurzů realizovaných v době udržitelnosti viz http://www.zabloudil.com/projekty/prihlasky-do-kurzu/

 

 

| Zabloudil | Projekty |

Copyright © Zabloudil 2012