Právě se nacházíte: Projekty » Hlavní cíle projektu

Hlavní cíle projektu

Hlavním cílem projektu je rozšíření nabídky dalšího vzdělávání pro zaměstnance a podnikatele JčK, konkrétně zvýšení odborné kvalifikace pracovníků v cestovním ruchu v JčK. Na základě Programu rozvoje JčK, Dlouhodobého záměru vzdělávání a Strategie rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji na roky 2009-2013 byly identifikovány nejpotřebnější témata vzdělávání a zpracovány návrhy čtyř vzdělávacích programů:

  • Ekologicky šetrný hotel pro vedoucí pracovníky hotelů v JčK,
  • Ruština pro pracovníky cestovního ruchu,
  • Komunikační a prezentační dovednosti pro pracovníky cestovního ruchu,
  • Využití ICT pro pracovníky cestovního ruchu.

Výsledkem projektu budou čtyři připravené a pilotně ověřené vzdělávací programy, které bude firma Zabloudil nabízet a realizovat v JčK a tím přispívat ke zvýšení kvality nabízených služeb, tedy k jednomu z prioritních témat rozvoje JčK. Pilotním ověřením kurzů projde celkem 180 účastníků dalšího vzdělávání. Absolvováním odborných kurzů si zaměstnanci cestovního ruchu zvýší svou kvalifikaci a dovednosti a tedy i konkurenceschopnost na trhu práce. Kurzy budou probíhat od dubna 2012 do února 2013.

| Zabloudil | Projekty |

Copyright © Zabloudil 2012