Ekologicky šetrný hotel pro vedoucí pracovníky hotelů

Stručný obsah vzdělávacího programu:

Vzdělávací program se skládá z několika na sebe navazujících témat, které vhodně doplní praktická exkurze do již certifikovaného ekohotelu s odborným výkladem vedení ekohotelu, výměnou zkušeností a odbornou diskusi v závěru programu. Účastníci programu se seznámí se základními principy ekohotelu a jeho běžným provozem ve srovnání s ,,běžnými" hotely.

Témata vybraných lekcí:

 • Co je to ekohotel
 • Každodenní provoz ekohotelu
 • Podmínky a proces mezinárodní certifikace ekohotelu
 • Nakládaní s energiemi
 • Ekologicky šetrný úklid
 • Vnitřní vybavení hotelu
 • Provoz restaurace
 • Nakládaní s odpady
 • Zkušenosti odjinud (výhody x nevýhody, ekonomické přínosy)
 • Stavba a přestavba hotelu za účelem sníženi energetické náročnosti a negativních dopadů na ŽP

Odborný garant: Mgr. Josef Kadubec, Rosa, o.p.s.

Mgr. Josef Kadubec je v současnosti ředitelem obecně prospěšné společnosti Rosa se sídlem v Českých Budějovicích, což je nevládní nezisková organizace s environmentálním zaměřením a provozem ekoporadny. Průběžně se také věnuje lektorování environmentálních programů ve spolupráci s Centrem ekologické a globální výchovy Cassiopeia z Českých Budějovic. Kromě vlastní lektorské činnosti má bohaté zkušenosti s vedením a řízením realizací projektu, mimo jiné, financovaných MZP, SFZP atp. zkušenosti v oboru životního prostředí a vzdělávání dokládá také jeho publikační činnost:

 • J. Kadubec, V. Soukupová, H. Kadubcová, H. Polaufová, A. Chadimová: Rádce pro ochranu životního prostředí v Českých Budějovicích, Rosa, o.p.s., 2009
 • . Kadubec, V. Soukupová, P. Matějková, H. Polaufová: Zelený rádce pro Jihočeský kraj, 2010
| Zabloudil | Projekty |

Copyright © Zabloudil 2012