Komunikační a prezentační dovednosti

Stručný obsah vzdělávacího programu:

Účastníci kurzu budou seznámeni se specifiky služeb cestovního ruchu a psychologií jednáni s různými cílovými skupinami zákazníků v cestovním ruchu, osvojí si základní zásady verbální a nonverbální komunikace a asertivity, zdokonalí se v prezentačních dovednostech a v oblasti marketingové komunikace v cestovním ruchu. U účastníků kurzu lze předpokládat značnou rozdílnost v jejich profesionální průpravě, emocionální danosti, sociální vyspělosti a psychické odolnosti v oblasti jejich pracovní činnosti. Učební osnova je proto rozdělena do tematických okruhů zahrnujících teoretické vymezení dané problematiky, aplikace teoretických poznatků do praktické činnosti a jejich verifikace do podoby dovedností.

Výběr témat jednotlivých lekcí:

1. Specifika služeb cestovního ruchu, Komunikace ve struktuře pracovní činnosti cílové skupiny

2. Psychologie jednáni vzhledem k cílovým skupinám klientů v ČR, psychické, sociální a profesní aspekty osobnosti pracovníka pro úspěšné zvládnuti komunikačních a prezentačních dovedností

3. Komunikace jako systém:

 • Složky komunikace - percepční - interakci - komunikační
 • Komunikace verbální a neverbální

4. Komunikační styly: konvenční, konverzační, operativní, vyjednávací, osobní

5. Asertivita v komunikaci

6. Marketingová komunikace v cestovním ruchu

7. Prezentační dovednosti

8. Zásady úspěšného jednáni:

 • Symetrie a asymetrie v komunikaci
 • Aktivní nasloucháni-fáze komunikačního procesu
 • Poruchy v komunikaci
 • Etiketa a společenský protokol
 • Typologie lidského chování

9. Aplikace teorie komunikace do profesních činností cílových skupin:

 • Verbální a neverbální komunikace s klientelou se zaměřením na cílové skupiny frekventantů
 • Komunikace se spolupracovníky
 • Specifika komunikace při jednáni s cizinci
 • Komunikace při řešení nepříjemných situací
 • Propagace služeb podniku a pobytových zajímavostí regionu jako svébytného způsobu komunikace

Odborný garant: Ing. Petr Štumpf

Ing. Petr Štumpf působí v současné době jako odborný asistent na katedře obchodu a cestovního ruchu Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Z předchozích zkušeností je třeba zmínit pověření řízením Jihočeské centrály cestovního ruchu. K oblastem jeho zajmu a profesní praxe patří již osm let cestovní ruch, destinační management a marketing, projektové řízení, poradenství, školení, rozvoj lidských zdrojů.

| Zabloudil | Projekty |

Copyright © Zabloudil 2012