Právě se nacházíte: Projekty » Projekty JMK » Popis projektu

Popis projektu

Tento projekt je zaměřen především na vzdělávání pracovníků v oblasti cestovního ruchu, na posílení kvality služeb v Jihomoravském kraji a dále na posílení konkurenceschopnosti lidských zdrojů. Vzdělávací programy, které jsou v rámci projektu vytvořeny přispějí k rozšíření nabídky dalšího profesního vzdělávání dospělých v Jihomoravském kraji.

V rámci projektu jsou vytvořena 4 témata, resp. 6 nových vzdělávacích programů, včetně učebních a metodických materiálů:

  1. Podpora podnikatelských dovedností se zaměřením na specifika cestovního ruchu v Jihomoravském kraji
  2. Němčina pro pracovníky cestovního ruchu JMK
  3. Ekologicky šetrný přístup ve vedení ubytovacích zařízení v Jihomoravském kraji
  4. Využití ICT s důrazem na tvorbu webových prezentací pro pracovníky cestovního ruchu JMK – toto téma je rozděleno do 3 samostatných kurzů
  • Prezentační techniky
  • Využití internetu k prezentaci aktivit
  • Využití multimediální techniky pro prezentaci firmy

 

Na základě vytvořených vzdělávacích programů se účastníkům zvýší podnikatelské dovednosti s ohledem na praktické využití dle specifik JMK, dále si účastnící rozšíří jazykové a komunikační schopnosti související s tématy cestovního ruchu, seznámí se se základními principy udržitelného rozvoje a ekologicky šetrnými přístupy použitelnými pro provoz ubytovacích zařízení a dále si také zvýší svou informační gramotnost, prohloubí si znalosti a dovednosti využití ICT, bez nichž se pracovníci v oblasti cestovního ruchu neobejdou.

| Zabloudil | Projekty |

Copyright © Zabloudil 2012